คำถามที่พบบ่อย | i-StoreGo Storage

Frequently Asked Questions

General
i-StoreGO, Door to Door Storage คืออะไร
บริการรับฝากของส่วนตัวถึงบ้าน สำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของส่วนตัวไว้นอกบ้าน ผ่านระบบการจัดการออนไลน์ทั้งหมด โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมายังพื้นที่ห้องเก็บของ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการไปรับสิ่งของจากบ้านของลูกค้าเพื่อนำมาจัดเก็บรักษายังสถานที่ของ i-Store และบริการจัดส่งคืนสิ่งของเมื่อลูกค้ามีความต้องการ
ที่มาของ i-StoreGo Door to Door Storage
บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของ (Self Storage) ภายใต้แบรนด์ i-Store Self Storage ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการให้บริการ แบรนด์ i-StoreGo Door to Door Storage ผ่านระบบการจัดการออนไลน์ทั้งหมด เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ ณ ปัจจุบันนิยมใช้โทรศัพท์มือถือ และเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลายในการใช้บริการ
บริการของ i-StoreGo Door to Door Storage มีอะไรบ้าง
 • BYITEM บริการรับฝากสิ่งของเป็นชิ้น สำหรับการจัดเก็บสิ่งของที่มีขนาดเล็ก ในระหว่างสัญญาสามารถเรียกคืนสิ่งของและนำกลับมาจัดเก็บอีกครั้งได้ตามความต้องการ
 • BYSIZE บริการรับฝากสิ่งของตามขนาดของพื้นที่ สำหรับการจัดเก็บ แพ็ค และขนย้ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่และจัดเก็บในระยะเวลายาว
บทบาทและหน้าที่ของ i-StoreGo Door to Door Storage มีอะไรบ้าง
i-StoreGo จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการขนย้ายและขนส่งสิ่งของของลูกค้าเพื่อนำมาจัดเก็บยังสถานที่ของ i-StoreGo ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย ตามช่วงระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนดไว้ และบริษัทฯ จะคืนทรัพย์สินหรือสิ่งของให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้ามีความต้องการ
บทบาทและหน้าที่ของลูกค้า i-StoreGo Door to Door Storage มีอะไรบ้าง
ขั้นตอนการใช้บริการ การนัดหมายต่าง ๆ รวมถึงการชำระเงิน ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์ www.i-storego.com เท่านั้น โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่จัดเก็บ
ข้อดีของการใช้บริการ Door to Door Storage
บริการที่ช่วยให้การจัดเก็บสิ่งของเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบาย ตั้งแต่การเลือกประเภทสิ่งของที่จัดเก็บ ทั้งของที่เป็นชิ้นเล็ก ไปจนถึงสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงระยะเวลาในการจัดเก็บที่สามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของลูกค้า และที่สำคัญลูกค้าสามารถจัดการ storage ผ่านระบบการจัดการออนไลน์ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกยังสถานที่จัดเก็บ
การเข้าออกยังสถานที่จัดเก็บได้หรือไม่
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของสถานที่ บริษัทฯ จึงไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงสถานที่จัดเก็บของบริษัทฯ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของ i-StoreGo เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสถานที่จัดเก็บ
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและความสะอาดของสถานที่จัดเก็บ
สถานที่จัดเก็บของ i-StoreGo มีระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง, ควบคุมการเข้าออกด้วยระบบ Access Control เพื่อยืนยันตัวตน (บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าออกได้) มีมาตรฐานการดูแลระบบควบคุมความชื้นภายในอาคารให้มีอากาศที่ถ่ายเทสะดวก มีการกำจัดแมลงที่เป็นอันรบกวนต่อการจัดเก็บสิ่งของอย่างสม่ำเสมอ
การป้องกันอัคคีภัยของสถานที่จัดเก็บเป็นอย่างไรบ้าง
สถานที่จัดเก็บมีระบบการป้องกันอัคคีภัยอย่างครบวงจร มีเครื่องตรวจจับควันไฟ ถังดับเพลิง มีการตรวจสอบความปลอดภัยจากอัคคีภัยประจำปีอย่างสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานของกฎหมายอาคาร
วิธีการจัดเก็บสิ่งของภายในสถานที่เป็นอย่างไรบ้าง
สถานที่จัดเก็บทั้งหมดของ i-StoreGo มีการจัดเก็บโดยแบ่งแยกสิ่งของของลูกค้าให้เป็นสัดส่วน มีการกำหนดรหัส ID สำหรับการจัดเก็บ และมีระบบการจัดการหลังบ้านที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้สามารถดำเนินการส่งของคืนให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
เกี่ยวกับทีมงานขนย้าย
ทีมงานขนย้ายได้ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมที่เข้มงวด สามารถเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการขนย้ายสิ่งของที่ถูกต้อง เพื่อมอบการบริการและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
กรมธรรม์คุ้มครองมีอะไรบ้าง
ทุกสัญญาบริการและทุกขั้นตอนของการทำงาน ทางบริษัทฯ ให้ความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียและความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าในระหว่างการขนย้าย รวมถึงในขณะที่เก็บรักษาไว้ในสถานที่จัดเก็บของ i-StoreGo โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อประกันคุ้มครองความเสียหายเพิ่มเติม
ต้องการเคลมประกันต้องทำอย่างไรบ้าง
ส่งอีเมลมาที่ support@i-storego.com เพื่อยื่นคำร้องขอเคลมประกัน โดยระบุข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อ-นามสกุล
 • วันที่เกิดความเสียหาย
 • Barcode ID บนกล่อง / รายการ Order
 • คำอธิบายเฉพาะของการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ
 • ข้อมูลติดต่อของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล)
ทางบริษัทฯ จะรีบติดต่อลูกค้าให้เร็วที่สุด
ช่องทางการชำระเงินและมาตรฐานการปกป้องข้อมูลบัตรเครดิตเป็นอย่างไร
ทางบริษัทฯ ได้เชื่อมต่อการชำระเงินกับระบบ 2C2P ซึ่งขั้นตอนการชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ได้นั้นต้องได้รับการยืนยันด้วยรหัส OTP จากลูกค้า เมื่อคุณส่งรายละเอียดการชำระเงิน ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสและส่งต่อไปยัง 2C2P โดยตรง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าปลอดภัย 100% ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ได้เก็บข้อมูลบัตรเครดิตใด ๆ อ่านนโยบายความปลอดภัยของเว็บไซต์ คลิก
การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ
หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินตามเงื่อนไขการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว และประสงค์ที่จะต่ออายุสัญญาบริการเป็นรายเดือน บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนโดยอัตโนมัติ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการชำระเงินเมื่อต่ออายุสัญญาบริการ โดยระบบจะเรียกเก็บค่าใช้บริการ ณ วันถัดไป
กรณีเปลี่ยนแปลงบัตรเครดิตในการชำระค่าบริการ
ลูกค้าสามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านทาง www.i-storego.com เพื่อเปลี่ยนแปลงบัตรเครดิตในการชำระค่าบริการด้วยระบบ Account ส่วนตัวของลูกค้า
ระเบียบของการคืนเงินค่าบริการ
การชำระค่าบริการจะเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระค่าใช้บริการ และจะถูกเรียกเก็บเป็นรายเดือนเมื่อครบกำหนดตามสัญญาเช่าขั้นต่ำหรือตามที่ลูกค้ากำหนดไว้ ในส่วนการชำระค่าบริการตามสัดส่วนอัตรารายวัน/รายสัปดาห์ หรือส่วนลดสำหรับการนำสิ่งของออกจากพื้นที่จัดเก็บก่อนกำหนด จะไม่สามารถเรียกคืนค่าใช้บริการส่วนต่างได้
ต้องการยกเลิกสัญญาหรือประสงค์ไม่ต่อสัญญาบริการ
หากลูกค้าต้องการยกเลิกสัญญาบริการหรือไม่ประสงค์ต่อสัญญาบริการ สามารถทำรายการผ่านทาง www.i-storego.com ได้
แจ้งยกเลิกแล้วจะได้รับสิ่งของที่ฝากคืนภายในกี่วัน
กรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกสัญญาบริการ ระบบ website จะกำหนดให้ลูกค้าเลือกวันที่ลูกค้าสะดวกรับสิ่งของคืน ภายใน 7 วัน และกรณีลูกค้ายกเลิกสัญญาก่อนหมดอายุสัญญาบริการและยังไม่ประสงค์รับของคืน ลูกค้าสามารถเลือกวันรับสิ่งของคืนได้ไม่เกิน 7 วันหลังจากหมดสัญญา
เขตพื้นที่ในการให้บริการ
ณ ปัจจุบัน บริการของ i-StoreGo เปิดให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ลูกค้าสามารถตรวจสอบเขตพื้นที่ให้บริการได้จากรหัสไปรษณีย์
เมื่อเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ จะ Login เข้าสู่ Account ได้ช่องทางไหนบ้าง
กรณีที่ระบบมีปัญหาทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ รับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขและติดต่อบริษัทฯ ด้วยช่องทางอื่นๆ

Line OA : @i-storego
E-mail : support@i-storego.com
Call : +66 93 128 3199
กรณีลืมรหัสผ่าน
ลูกค้าสามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านทาง www.i-storego.com เพื่อ Reset รหัสผ่านใหม่
ByItem
เกี่ยวกับ i-StoreGo BYITEM
บริการเช่ากล่องเก็บของ BYITEM คืออะไร
บริการเช่ากล่องเก็บของ เป็นบริการรับฝากสิ่งของที่สามารถบรรจุในกล่องตามขนาดที่บริษัทฯเป็นผู้จัดหาไว้ให้ โดยลูกค้าเป็นผู้บรรจุสิ่งของด้วยตนเอง เช่น เก็บเอกสาร เสื้อผ้า รองเท้า หรือของชิ้นเล็ก ซึ่งในระหว่างสัญญาลูกค้าสามารถเรียกคืนและสามารถนำมาจัดเก็บใหม่ได้อีกครั้ง ผ่านทาง www.i-storego.com
การบริการ i-StoreGo BYITEM เหมาะสำหรับใคร
ลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องพื้นที่อยู่อาศัย ต้องการจัดเก็บสิ่งของที่นาน ๆ ใช้ที หรือ สิ่งของที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ต้องการความสะดวกสบาย ไม่ประสงค์ที่จะเดินทางมายังสถานที่จัดเก็บ แต่ในระหว่างการจัดเก็บสามารถเรียกคืนสิ่งของเพื่อนำมาใช้ได้ตลอด
สิ่งของประเภทไหนที่สามารถจัดเก็บได้บ้าง
สิ่งของ อาทิเช่น ของสะสม หนังสือ เสื้อผ้า รองเท้า ของตกแต่งบ้าน อัลบั้มรูปถ่าย กระเป๋าเดินทาง ถุงกอล์ฟ อุปกรณ์กางเต็นท์ เป็นต้น โดยจำกัดน้ำหนักสำหรับกล่องพลาสติกสีน้ำเงิน ขนาดมาตรฐาน ไม่เกิน 20 กิโลกรัม กล่องเอกสารหรือกล่องเสื้อผ้า น้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม โดยไม่สามารถจัดเก็บสิ่งมีชีวิต สิ่งของที่ก่อให้เกิดการเน่าเสีย วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สารเคมีหรือสารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิด แบบฟอร์มแจ้งสิ่งของที่ต้องสำแดง คลิก
ใช้งานอย่างไร
ขั้นตอนการใช้บริการ i-StoreGo BYITEM
 • ลูกค้าสร้าง Account ส่วนตัวผ่านทาง www.i-storego.com
 • เลือกประเภทกล่องที่ต้องการใช้บริการ
 • กำหนดวันและเวลานัดหมาย พร้อมกับรับทราบเงื่อนไขในการใช้บริการ (ในขั้นตอนนี้โปรดระบุว่าจะให้เจ้าหน้าที่จัดส่งกล่องเพียงอย่างเดียว หรือให้เจ้าหน้าที่รอรับกล่องภายใน 20 นาที เพื่อนำมาจัดเก็บ)
 • เข้าสู่ระบบการชำระเงินออนไลน์
 • เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการใช้บริการและวันเวลานัดหมาย
ขั้นตอนการเรียกกล่องคืนในระหว่างสัญญา
 • ลูกค้า Login เข้าสู่ระบบ Account ส่วนตัวผ่านทาง www.i-storego.com
 • เลือกกล่องหรือสิ่งของที่ต้องการเรียกคืน
 • กำหนดวันและเวลานัดหมาย (ในขั้นตอนนี้โปรดระบุว่าจะให้เจ้าหน้าที่จัดส่งกล่องเพียงอย่างเดียว หรือให้เจ้าหน้าที่รอรับกล่องภายใน 20 นาที เพื่อนำมาจัดเก็บ)
 • เข้าสู่ระบบการชำระเงินออนไลน์
 • เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการใช้บริการและวันเวลานัดหมาย
ขั้นตอนการดำเนินการในวันนัดหมาย
 • ลูกค้าเป็นผู้บรรจุสิ่งของลงในกล่องด้วยตนเอง จากนั้นทำการปิดล็อกกล่องด้วยวัสดุที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดหา โดยที่ลูกค้าต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของกล่องว่าได้ปิดสนิทและอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการขนย้าย
 • ลูกค้าสามารถอัปโหลดรูปถ่ายหรือจดบันทึกสิ่งของที่อยู่ในกล่องได้ผ่านทาง Account ส่วนตัวของลูกค้า
 • กรณีลูกค้าประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ทำการ Drop Box หรือนำส่งกล่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำมาจัดเก็บ
เงื่อนไขสัญญาขั้นต่ำในการใช้บริการ
บริการรับฝากสิ่งของ BYITEM มีเงื่อนไขสัญญาบริการขั้นต่ำ 3 เดือน ตามรายการสั่งซื้อต่อหนึ่งประเภทการจัดเก็บ
กำหนดวันเริ่มต้นสัญญาบริการ
การเริ่มต้นสัญญาบริการจะเริ่มต้น ณ วันที่บริษัทฯ นำส่งกล่องให้กับลูกค้า
กรณีต้องการต่ออายุสัญญาบริการ
เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการต่ออายุสัญญาบริการ ทางบริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดการชำระค่าบริการล่วงหน้า หรือมีการผูกมัดสัญญาใด ๆ เพียงแค่ทำสัญญาขั้นต่ำ 3 เดือนเท่านั้น หลังจากนั้นระบบจะทำการต่อสัญญารายเดือนให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติจนกว่าลูกค้าจะแจ้งยกเลิกสัญญาบริการ
กรณีต้องการยกเลิกสัญญาบริการ
หากลูกค้าต้องการยกเลิกสัญญาบริการหรือไม่ประสงค์ต่อสัญญาบริการ สามารถทำรายการผ่านทาง www.i-storego.com ได้ด้วยตนเองก่อนวันหมดอายุสัญญา มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ
วงเงินคุ้มครองความเสียหายจากการใช้บริการ
บริษัทฯ ได้ทำประกันคุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหาย หรือจากการขนย้าย ภายหลังจากการตรวจสอบแล้วว่าเกิดจากความผิดพลาดจากการดำเนินงานของทางบริษัทฯ โดยกำหนดวงเงินคุ้มครอง มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ต่อกล่อง/รายการสั่งซื้อ ในกรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากระยะเวลาในการจัดเก็บ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครองความเสียหายดังกล่าว

หมายเหตุ : หากลูกค้าต้องการจัดเก็บสิ่งของประเภทเปราะบางหรือแตกหักง่าย เช่น แก้ว จาน โปรดตรวจสอบและแพ็คของให้เรียบร้อยก่อนจัดเก็บ มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
ราคาค่าบริการ
ราคาค่าบริการ
รายการอัตราค่าบริการขั้นต่ำ 3 เดือนราคาต่อเดือน
กล่องสีน้ำเงิน750.-250.-
กล่องเสื้อผ้า1,050.-350.-
กล่องเอกสาร450.-150.-
Oversize1,050.-350.-
อัตราค่าบริการในการจัดส่ง
 • นำส่งกล่องเปล่าครั้งแรก – ฟรี
 • นำกล่องมาจัดเก็บครั้งแรก – ฟรี
 • นำส่งกล่องและจัดเก็บครั้งแรก (กรณีให้เจ้าหน้าที่รอรับภายใน 20 นาที) - ฟรี
 • ค่าบริการส่งคืนเมื่อยกเลิกสัญญาบริการ – ฟรี
ต้องการเรียกกล่องคืนในระหว่างสัญญา มีค่าบริการอย่างไรบ้าง
 • ค่าบริการในการเบิกกล่อง - ฟรี
 • อัตราค่าบริการนำส่งกล่องภายในเขตพื้นที่ให้บริการ ต่อ 1 รอบการจัดส่ง ราคา 200 บาท ต่อ 1 กล่อง กล่องถัดไปคิดค่าบริการกล่องละ 50 บาท
หมายเหตุ : 1 รอบในการจัดส่ง คือ ต้นทางสถานที่จัดเก็บไปยังปลายทางบ้านของลูกค้า หรือ ต้นทางบ้านของลูกค้าไปยังปลายทางสถานที่จัดเก็บ
ช่องทางการชำระเงิน
การชำระค่าใช้บริการจะชำระผ่านทางบัตรเครดิตเท่านั้น อ่านนโยบายความปลอดภัยของเว็บไซต์ คลิก
ค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นสุดสัญญา
ค่าบริการส่งคืนเมื่อยกเลิกสัญญาบริการ – ฟรี
วิธีการใช้ส่วนลด หรือ Promotion
ลูกค้ากรอกรหัสส่วนลดในหน้าสรุปยอดค่าใช้จ่ายก่อนขั้นตอนการชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนส่วนลดหรือทอนเป็นเงินสด
กล่องเกิดการชำรุดหรือสูญหาย
หากกล่องเกิดการชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่ากล่องในราคากล่องละ 600 บาท
สั่งกล่องเกินสามารถคืนเงินได้หรือไม่
กรณีที่ลูกค้าสั่งกล่องเกินจำนวนสิ่งของที่ต้องการจัดเก็บ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเป็นเครติตให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถนำเครดิตดังกล่าวมาใช้บริการในครั้งถัดไป
เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมาย
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมาย โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบล่วงหน้า ภายใน 24 ชั่วโมง – ฟรี
ลูกค้าทำการผิดนัดหรือเลื่อนกำหนดเวลานัดหมายเกิน 2 ครั้ง
ลูกค้าต้องทำรายการนัดหมายอีกครั้ง ผ่านทาง www.i-storego.com โดยบริษัทฯ จะคิดค่าบริการในการจัดส่งกล่องหรือรับกล่องกลับในอัตราค่าบริการ ราคา 200 บาท ต่อ 1 กล่อง กล่องถัดไปคิดค่าบริการกล่องละ 50 บาท (เฉพาะในเขตพื้นที่การให้บริการ)
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งคืน
 • ภายในเขตพื้นที่ให้บริการ - ฟรี
 • นอกเขตพื้นที่ให้บริการ – บริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามระยะทางของผู้ให้บริการขนส่งที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดหา
ลูกค้ามีความต้องการจัดเก็บหรือเรียกสิ่งของคืนเร่งด่วน คิดค่าบริการเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง
ลูกค้าสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงความประสงค์ผ่านทาง

Line OA : @i-storego
E-mail : support@i-storego.com
Call : +66 93 128 3199

โดยทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการกรณีเร่งด่วนเพิ่มขึ้นจากปกติ 100%
ต้องการซื้อประกันสิ่งของเพิ่ม
ลูกค้าสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบผ่านทาง

Line OA : @i-storego
E-mail : support@i-storego.com
Call : +66 93 128 3199
ต้องการซื้อกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ของทางบริษัทฯ
 • กล่องสีน้ำเงิน ราคา 600 บาท
 • กล่องเสื้อผ้า ราคา 600 บาท
 • กล่องใส่เอกสาร ราคา 100 บาท
เปลี่ยนบัตรเครดิตในการชำระค่าบริการ
ลูกค้าสามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านทาง www.i-storego.com เพื่อเปลี่ยนแปลงบัตรเครดิตในการชำระค่าบริการด้วยระบบ Account ส่วนตัวของลูกค้า
ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง E-mail : support@i-storego.com
ยกเลิกการใช้บริการก่อนหมดสัญญา สามารถรับเงินคืนได้หรือไม่
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่างจากการใช้บริการ
ยกเลิกสัญญาก่อนที่จะนำกล่องมาจัดเก็บ สามารถรับเงินคืนได้หรือไม่
กรณีลูกค้ายกเลิกสัญญาในขณะที่กล่องยังคงไม่ถูกนำมาจัดเก็บ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่างจากการใช้บริการและทางบริษัทฯ สามารถเรียกคืนกล่องได้ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางบริษัทฯ
การจัดเก็บ
ขนาดและคุณสมบัติของกล่องให้บริการ
รายการขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)ความจุ
กล่องสีน้ำเงิน40 x 60 x 37 cm.20 Kg.
กล่องเสื้อผ้า60 x 50 x 150 cm.15 Kg.
กล่องเอกสาร34 x 42 x 27 cm.15 Kg.
หน้าที่ของผู้ใช้บริการเมื่อถึงวันนัดหมาย
ลูกค้าเป็นผู้บรรจุสิ่งของลงในกล่องด้วยตนเอง จากนั้นทำการปิดล็อกกล่องด้วยวัสดุที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดหา โดยที่ลูกค้าต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของกล่องว่าได้ปิดสนิทและอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการขนย้าย
มีขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยจากการขนย้ายอย่างไร
 • ขั้นตอนแรก ปิดกล่องให้สนิท ตรวจสอบน้ำหนักของสิ่งของว่าอยู่ในมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้
 • ขั้นตอนที่สอง นำอุปกรณ์ที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ ปิดกล่องหรือทำเครื่องหมายบนสิ่งของของลูกค้า เพื่อป้องกันการงัดหรือเปิดกล่องโดยไม่ได้รับอนุญาต
ลูกค้าจะสามารถจดจำสิ่งของที่อยู่ในกล่องได้อย่างไร
เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสิ่งของที่จัดเก็บไว้ในกล่องแต่ละกล่อง ทางบริษัทฯ แนะนำให้ลูกค้าสังเกตหมายเลข ID ข้างกล่อง และทำการเพิ่มชื่อ คำอธิบาย หรือถ่ายรูป เพื่ออัปโหลดลงใน Account ส่วนตัวของลูกค้า
ข้อจำกัดน้ำหนักในการบรรจุและการขนย้าย
เนื่องจากคุณสมบัติของกล่องแต่ละกล่องมีความแตกต่างกัน ลูกค้าสามารถอ่านรายละเอียดของคุณสมบัติบรรจุภัณฑ์ ได้จากข้อที่ 30. ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการขนย้ายของเจ้าหน้าที่
ลูกค้าสามารถใช้กล่องส่วนตัวได้หรือไม่
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับบริการกรณีที่กล่อง บรรจุภัณฑ์ หรือ สิ่งของที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้ปรากฎไว้ใน website
เจ้าหน้าที่สามารถแพ็คหรือจัดเก็บของให้ลูกค้าได้หรือไม่
เจ้าหน้าที่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยก ขนส่ง และนำมาจัดเก็บอย่างปลอดภัย แต่เราไม่สามารถแพ็คของลงกล่องในนามของคุณได้
กรณีลูกค้าไม่สะดวกที่จะแพ็คของด้วยตนเอง ให้บุคคลอื่นแพ็คสิ่งของแทนได้หรือไม่
หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะแพ็คของด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าแต่งตั้งตัวแทนในการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ยินดีอำนวยความสะดวกและแนะนำวิธีการจัดเก็บที่ถูกต้องให้กับตัวแทนของลูกค้ารับทราบ
ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่สามารถรอรับกล่องในระหว่างที่ลูกค้าทำการแพ็คหรือเปิดกล่อง
เจ้าหน้าที่สามารถรอเพื่อให้ลูกค้าทำการแพ็คหรือเปิดกล่อง นานถึง 20 นาที ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถจัดเตรียมสิ่งของที่จะนำมาจัดเก็บไว้ล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วในการแพ็คหรือเปิดกล่อง
ต้องการเพิ่ม-ลด สิ่งของในกล่องระหว่างสัญญา
ลูกค้าสามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง โดย Login เข้าสู่ Account เพื่อทำการเรียกกล่องคืน รายละเอียดขั้นตอน ข้อที่ 5.
ใครที่สามารถเปิดกล่องของลูกค้าได้
ขณะที่กล่องอยู่ในระหว่างสัญญาบริการ ทางบริษัทฯ ถือว่ากล่องหรือรายการต่าง ๆ ที่ลูกค้าฝากไว้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้า มีเพียงลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการรับกล่องหรือสิ่งของจากลูกค้าเท่านั้น
ลูกค้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากล่องจะไม่ถูกเปิดระหว่างการขนย้ายหรือในระหว่างการจัดเก็บ
ลูกค้าสามารถถ่ายรูปหรือบันทึกรหัสอุปกรณ์ล็อกกล่องด้วยตัวเลขที่ผูกไว้กับอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์ล็อกดังกล่าวหากมีการตัด ทำลาย หรือเปิดออก จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก
การจัดส่ง
Drop Off คืออะไร
เจ้าหน้าที่จะนำส่งกล่องไปยังที่บ้านหรือสถานที่นัดหมาย เพียงแค่ลูกค้าหรือตัวแทนเป็นผู้รับกล่องไว้
ต้องการยกเลิกบริการหลังจากที่ได้รับกล่องแล้ว
ลูกค้าสามารถทำรายการผ่านทาง Account ส่วนตัวของลูกค้า โดยเงื่อนไขการยกเลิกการใช้บริการ ตามรายละเอียดข้อที่ 28
หลังจากได้รับกล่องแล้วจะสามารถเก็บกล่องไว้ได้นานกี่วัน
ตามเงื่อนไขสัญญาให้บริการ ณ วันที่เจ้าหน้าที่นำส่งกล่องให้แก่ลูกค้าถือว่าเป็นวันเริ่มต้นสัญญาบริการ เพื่อสิทธิ์ในการจัดเก็บของลูกค้า ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้ากำหนดวันเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำกล่องมาจัดเก็บโดยเร็ว
ต้องการเช่ากล่องโดยที่ไม่ได้นำมาเก็บที่สถานที่จัดเก็บได้หรือไม่
สามารถทำได้ โปรดทราบว่าทางบริษัทฯ จำเป็นต้องคิดค่าบริการ ตามรายละเอียดการชำระค่าบริการข้อที่ 12
ต้องการนัดหมายเพื่อนัดวันรับกล่องหลังจากหมดสัญญาได้อย่างไร
ลูกค้าสามารถทำการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Account ส่วนตัว
เจ้าหน้าที่สามารถเปิดกล่องเพื่อนำของบางชิ้นส่งให้ลูกค้าได้หรือไม่
เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของลูกค้า ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าดำเนินการตามขั้นตอนการเรียกกล่องคืนระหว่างสัญญา ตามรายละเอียดการชำระค่าบริการ ข้อที่ 5
ต้องการเรียกคืนสิ่งของในระหว่างสัญญามีวิธีการอย่างไร
ลูกค้าสามารถทำการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ผ่านระบบการจัดการ Online โดยเข้าไปที่ Account ส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งการเรียกคืนสิ่งของในระหว่างสัญญาจัดเก็บ จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสิ่งของโดยจะคำนวณจากระยะทางตามจริง
ในวันนัดหมายหากลูกค้าไม่สะดวกรับกล่อง หรือ นำส่งกล่องได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้หรือไม่
ลูกค้าสามารถแต่งตั้งให้ตัวแทนของลูกค้าดำเนินการแทนได้ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนรับทราบเพื่อดำเนินการเซ็นเอกสารในการส่งมอบงานของทางบริษัทฯ
ลูกค้าสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลานัดหมายได้ โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบภายใน 24 ชั่วโมง มิเช่นนั้นจะถือว่าการนัดหมายดังกล่าวไม่สัมฤทธิ์ผลตามวันและเวลาที่ระบุไว้ ถือว่าลูกค้าได้ใช้สิทธิ์ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะต้องชำระค่าบริการเข้ามาใหม่อีกครั้ง ตามรายละเอียดการชำระค่าบริการ ข้อที่ 21
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งคืน
ลูกค้าสามารถทำรายการผ่านทาง Account ส่วนตัว ในกรณีจัดส่งกล่องคืนหรือเรียกกล่องคืนระหว่างสัญญาบริการนอกเขตพื้นที่ให้บริการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง

Line OA : @i-storego
E-mail : support@i-storego.com
Call : +66 93 128 3199
ลูกค้ายังไม่ประสงค์ที่จะรับของคืนหลังจากแจ้งยกเลิกสัญญา
เมื่อแจ้งยกเลิกสัญญาบริการโดยที่ยังไม่ครบกำหนดวันสิ้นสุดสัญญา ลูกค้าสามารถฝากสิ่งของไว้กับทางบริษัทฯ ได้จนกว่าจะครบกำหนดสัญญาบริการ กรณีลูกค้ายกเลิกสัญญาในวันที่ครบกำหนดสัญญาบริการ แต่ยังไม่ประสงค์รับของคืน ลูกค้าสามารถเลือกวันรับสิ่งของคืนได้ไม่เกิน 7 วันหลังจากหมดสัญญา
หากแจ้งยกเลิกสัญญาแล้ว จะได้รับสิ่งของคืนภายในกี่วัน
กรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกสัญญาบริการ ระบบ website จะกำหนดให้ลูกค้าเลือกวันที่ลูกค้าสะดวกรับสิ่งของคืน ภายใน 7 วัน
ลูกค้าสามารถรับสิ่งของด้วยตนเองหลังจากสิ้นสุดสัญญาได้หรือไม่
การให้บริการ Door to Door มุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับสะดวกสบายในการจัดเก็บสิ่งของโดยที่ไม่ต้องเดินทางด้วยตนเอง หากลูกค้าประสงค์ที่จะรับของคืน เพียงแค่เข้าสู่ระบบ Account ส่วนตัว ผ่านทาง website ของทางบริษัทฯ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งสิ่งของให้แก่ลูกค้า
เจ้าหน้าที่ไม่มาตามเวลาที่กำหนดในวันนัดหมาย
ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดเหตุผิดพลาดดังกล่าวขึ้น ขอให้ลูกค้าทำการแจ้งให้กับหน่วยงานส่วนกลางรับทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุดังกล่าว ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Line OA : @i-storego
E-mail : support@i-storego.com
Call : +66 93 128 3199
ลูกค้าสามารถจัดส่งกล่องไปต่างประเทศได้หรือไม่
ปัจจุบันเรายังไม่มีบริการจัดส่งกล่องไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
BySize
เกี่ยวกับ i-StoreGo BYSIZE
บริการให้เช่าพื้นที่เก็บของ BYSIZE คืออะไร
บริการให้เช่าพื้นที่เก็บของ BYSIZE ของพื้นที่ คือ การจัดเก็บสิ่งของตามขนาดลูกบาศก์เซนติเมตร (CBM) โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้บริการขนย้ายและนำส่งคืนลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการโดยให้เจ้าหน้าที่ทำการห่อหุ้มสิ่งของหรือถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์ เหมาะสำหรับเก็บเฟอร์นิเจอร์ และเก็บของรีโนเวทบ้าน หากลูกค้าไม่ทราบขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บ สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ i-StoreGo ได้หรือสามารถนัดหมายวันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินสิ่งของได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทาง www.i-storego.com
การบริการ i-StoreGo BYSIZE เหมาะสำหรับใคร
สำหรับลูกค้าที่ต้องการรีโนเวทบ้านหรืออาคารสำนักงานเก็บเฟอร์นิเจอร์เพื่อรอการย้ายบ้านหรือสำหรับเก็บของขนาดใหญ่และเก็บระยะยาว อาทิ เฟอร์นิเจอร์เก่า อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องออกกำลังกาย เป็นต้น ในระหว่างการจัดเก็บลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าออกพื้นที่
สิ่งของประเภทไหนที่สามารถจัดเก็บได้บ้าง
ประเภทสิ่งของที่สามารถนำมาจัดเก็บ อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ต่าง ๆ เอกสารบัญชี อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน รถจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยไม่สามารถจัดเก็บสิ่งมีชีวิต สิ่งของที่ก่อให้เกิดการเน่าเสีย วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สารเคมีหรือสารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิด แบบฟอร์มแจ้งสิ่งของที่ต้องสำแดง คลิก
ใช้งานอย่างไร
ขั้นตอนการใช้บริการ i-StoreGo BYSIZE
 • ลูกค้าสร้าง Account ส่วนตัวผ่านทาง www.i-storego.com
 • เลือกขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บ
 • กำหนดวันและเวลาเพื่อทำการนัดหมายการขนย้าย พร้อมทั้งรับทราบเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เข้าสู่ระบบการชำระเงินออนไลน์
 • เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการใช้บริการและวันเวลานัดหมาย
ไม่แน่ใจขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ลูกค้าสามารถใช้ Program Calcumate Estimation ผ่าน www.i-storego.com เพื่อคำนวณขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บได้ด้วยตนเอง

 • คลิกเมนู Calcumate
 • เลือกขนาดห้องหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการจัดเก็บ
 • รอระบบคำนวณขนาดห้อง
หรือติดต่อขอรับคำปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายวันประเมิน ผ่านช่องทาง

Line OA : @i-storego
E-mail : support@i-storego.com
Call : +66 93 128 3199
เงื่อนไขสัญญาขั้นต่ำในการใช้บริการ
บริการรับฝากสิ่งของเป็น BYSIZE มีเงื่อนไขสัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน
กำหนดวันเริ่มต้นสัญญาบริการ
การเริ่มต้นสัญญาบริการจะเริ่มต้น ณ วันที่บริษัทฯ นำสิ่งของหรือทรัพย์สินของลูกค้ามาจัดเก็บยังสถานที่จัดเก็บ
กรณีต้องการต่ออายุสัญญาบริการ
ระบบจะทำการต่ออายุสัญญาอัตโนมัติเป็นรายเดือนจนกว่าลูกค้าจะแจ้งยกเลิกสัญญาบริการ
กรณีต้องการยกเลิกสัญญาบริการ
หากลูกค้าต้องการยกเลิกสัญญาบริการหรือประสงค์ไม่ต่อสัญญาบริการ สามารถทำรายการผ่านทาง www.i-storego.com ก่อนวันหมดอายุสัญญา มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะถือว่าผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการการฝากทรัพย์สินต่อไปโดยมีกาหนดระยะเวลาการใช้บริการเป็นรายเดือน
วงเงินคุ้มครองความเสียหายจากการใช้บริการ
บริษัทฯ ได้ทำประกันคุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหาย หรือจากการขนย้ายที่ตรวจสอบแล้วว่าเกิดจากความผิดพลาดจากการดำเนินงานของทางบริษัทฯ โดยกำหนดวงเงินคุ้มครอง มูลค่า 20,000 บาท ต่อ 1 สัญญาบริการ ในกรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากระยะเวลาในการจัดเก็บ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครองความเสียหายดังกล่าว
ราคาค่าบริการ
ราคาค่าบริการแบบแพ็ค
Service Charge with Packing
No.VolumeDurationTotal AmountMounthly AverageMonthly Extension
15 CBM6 months22,800.003,800.001,500.00
9 months25,200.002,800.00
12 months27,600.002,300.00
210 CBM6 months40,800.006,800.002,500.00
9 months45,000.005,000.00
12 months48,000.004,000.00
320 CBM6 months69,000.0011,500.004,500.00
9 months76,500.008,500.00
12 months86,400.007,200.00
430 CBM6 months102,000.0017,000.006,500.00
9 months117,000.0013,000.00
12 months132,000.0011,000.00
540 CBM6 months126,000.0021,000.008,500.00
9 months144,000.0016,000.00
12 months162,000.0013,500.00
ราคาค่าบริการแบบไม่แพ็ค
Service Charge No Packing
No.VolumeDurationTotal AmountMounthly AverageMonthly Extension
15 CBM6 months19,800.003,300.001,500.00
9 months21,600.002,400.00
12 months24,000.002,000.00
210 CBM6 months37,200.006,200.002,500.00
9 months41,400.004,600.00
12 months45,600.003,800.00
320 CBM6 months66,000.0011,000.004,500.00
9 months74,700.008,300.00
12 months84,000.007,000.00
430 CBM6 months99,000.0016,500.006,500.00
9 months112,500.0012,500.00
12 months126,000.0010,500.00
540 CBM6 months120,000.0020,000.008,500.00
9 months139,500.0015,500.00
12 months156,000.0013,000.00
ช่องทางการชำระเงิน
การชำระค่าใช้บริการจะชำระผ่านทางบัตรเครดิตเท่านั้น อ่านนโยบายความปลอดภัยของเว็บไซต์ คลิก
ค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นสุดสัญญา
ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ วันที่สิ้นสุดสัญญา
วิธีการใช้ส่วนลด หรือ Promotion
ลูกค้ากรอกรหัสส่วนลดในหน้าสรุปยอดค่าใช้จ่ายก่อนขั้นตอนการชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนส่วนลดหรือทอนเป็นเงินสด
ต้องการลดขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บ สามารถคืนเงินได้หรือไม่
กรณีที่ลูกค้าเลือกขนาดพื้นที่ใหญ่เกินกว่าจำนวนสิ่งของที่ต้องการจัดเก็บ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเป็นเครติตให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถนำเครดิตดังกล่าวมาใช้บริการในครั้งถัดไป
เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมาย
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมาย โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบล่วงหน้า ภายใน 48 ชั่วโมง – ฟรี โดยมีกำหนดเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
ลูกค้าทำการผิดนัดหรือเลื่อนกำหนดเวลานัดหมายเกิน 2 ครั้ง
บริษัทฯ จะคิดค่าบริการในการเลื่อนนัดหมาย ในอัตราค่าบริการราคา 200 บาท ต่อ 1 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งคืน
 • ภายในเขตพื้นที่ให้บริการ – ฟรี
 • นอกเขตพื้นที่ให้บริการ - บริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามระยะทางของผู้ให้บริการขนส่งที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดหา
ลูกค้ามีความต้องการจัดเก็บหรือเรียกสิ่งของคืนเร่งด่วน คิดค่าบริการเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง
หากเกิดกรณีเร่งด่วนในการใช้บริการดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากเงื่อนไขในการให้บริการ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าบริการเดิม เพิ่มขึ้น 30%
ต้องการซื้อประกันสิ่งของเพิ่ม
ลูกค้าสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบผ่านทาง

Line OA : @i-storego
E-mail : support@i-storego.com
Call : +66 93 128 3199
เปลี่ยนบัตรเครดิตในการชำระค่าบริการ
ลูกค้าสามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านทาง www.i-storego.com เพื่อเปลี่ยนแปลงบัตรเครดิตในการชำระค่าบริการด้วยระบบ Account ส่วนตัวของลูกค้า
ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง E-mail : support@i-storego.com
ยกเลิกการใช้บริการก่อนหมดสัญญา สามารถรับเงินคืนได้หรือไม่
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่างจากการใช้บริการ
ยกเลิกสัญญาก่อนที่จะดำเนินการขนย้ายมายังสถานที่จัดเก็บ สามารถรับเงินคืนได้หรือไม่
กรณีลูกค้ายกเลิกสัญญาก่อนถึงวันนัดหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการในการปฏิบัติงาน 10%
การจัดส่ง
หน้าที่ของผู้ใช้บริการเมื่อถึงวันนัดหมาย
ลูกค้าเป็นผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบหากสถานที่ของลูกค้ามีข้อจำกัดอื่น ๆ อาทิเช่น ช่วงเวลาในการขนย้าย สถานที่จอดรถ และตรวจสอบว่าสิ่งของที่จะนำมาจัดเก็บครบถ้วนถูกต้องตามที่ลูกค้าประสงค์ไว้หรือไม่
ขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยจากการขนย้ายได้อย่างไร
ลูกค้าเป็นผู้ตรวจสอบสภาพสิ่งของก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินการขนย้าย โดยในระหว่างการขนย้ายลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมืออาชีพ เพื่อไม่ให้สิ่งของหรือทรัพย์สินเกิดความเสียหาย
ลูกค้าจะสามารถจดจำสิ่งของที่จัดเก็บได้อย่างไร
ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าทำการถ่ายรูปเอกสารรายการสิ่งของ และอัปโหลดลงใน Account ส่วนตัวของลูกค้า
ข้อจำกัดของน้ำหนักและขนาดในการขนย้าย
เนื่องจากขั้นตอนการขนย้ายต้องมีการวางแผนในการจัดเก็บ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงาน ทางบริษัทฯ ขอให้ลูกค้าแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากมีสิ่งของที่ต้องพึงระวังเรื่องน้ำหนักและขนาด เพื่อทางบริษัทฯ จะได้เตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือในการขนย้าย
ข้อควรทราบในการจัดเก็บยานพาหนะที่เป็นเครื่องยนต์
บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือลูกค้าถ่ายเทน้ำมันในถังออกเพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บ
ลูกค้าไม่สะดวกดูแลการขนย้ายในวันนัดหมาย สามารถให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้หรือไม่
ลูกค้าสามารถแต่งตั้งตัวแทนให้ดำเนินการแทนได้ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบเพื่อดำเนินการเซ็นเอกสารในการส่งมอบงานของทางบริษัทฯ
ต้องการเพิ่ม, ลดจำนวนสิ่งของ หรือเรียกคืนสิ่งของบางชิ้นในระหว่างสัญญา
รายการดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบผ่านทาง

Line OA : @i-storego
E-mail : support@i-storego.com
Call : +66 93 128 3199
นัดหมายวันเพื่อรับสิ่งของหลังสิ้นสุดสัญญาได้อย่างไร
ลูกค้าสามารถนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Account ส่วนตัว
ลูกค้าสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายได้หรือไม่
หากลูกค้าไม่สะดวกในวันนัดหมาย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบภายใน 48 ชั่วโมง มิเช่นนั้น จะถือว่าการนัดหมายดังกล่าวไม่สัมฤทธิ์ผล ลูกค้าถือว่าได้ใช้สิทธิ์ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะต้องทำการชำระค่าบริการเข้ามาใหม่อีกครั้ง ตามรายละเอียดข้อที่ 18
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งคืน
ลูกค้าสามารถทำรายการผ่านทาง Account ส่วนตัว ในกรณีจัดส่งนอกเขตพื้นที่ให้บริการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง

Line OA : @i-storego
E-mail : support@i-storego.com
Call : +66 93 128 3199
แจ้งยกเลิกสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ประสงค์รับสิ่งของคืน
เมื่อแจ้งยกเลิกสัญญาบริการโดยที่ยังไม่ครบกำหนดวันสิ้นสุดสัญญา ลูกค้าสามารถฝากสิ่งของไว้กับทางบริษัทฯ โดยสามารถรับสิ่งของคืนได้ไม่เกิน 7 วันหลังจากสิ้นสุดสัญญา
แจ้งยกเลิกสัญญาแล้ว จะได้รับสิ่งของคืนภายในกี่วัน
กรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกสัญญาบริการ ระบบจะกำหนดให้ลูกค้าเลือกวันที่สะดวกภายใน 7 วัน
ลูกค้าสามารถรับสิ่งของได้ด้วยตนเองหลังจากที่สิ้นสุดสัญญาได้หรือไม่
การให้บริการ Door to Door มุ่งหวังให้ลูกค้าสะดวกสบายในการจัดเก็บสิ่งของโดยที่ไม่ต้องเดินทาง หากลูกค้าประสงค์ที่จะรับสิ่งของเพียงแค่เข้าสู่ระบบ Account ส่วนตัว เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งให้แก่ลูกค้า
เมื่อถึงเวลานัดหมายแล้วเจ้าหน้าที่ไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนด
ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดเหตุผิดพลาดดังกล่าวขึ้น ขอให้ลูกค้าทำการแจ้งให้กับหน่วยงานส่วนกลางรับทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุดังกล่าว ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Line OA : @i-storego
E-mail : support@i-storego.com
Call : +66 93 128 3199
ลูกค้าสามารถจัดส่งสิ่งของไปต่างประเทศได้หรือไม่
ปัจจุบันเรายังไม่มีบริการจัดส่งไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้