Feature | i-StoreGo Storage
door to door storage featuresdoor to door storage features

ทำไมต้องใช้ i-StoreGo?

i-StoreGo มีบริการไปรับ จัดเก็บ และส่งคืน ในราคาที่ถูกกว่าห้องเก็บของทั่วไป
รับ
รับ
เจ้าหน้าที่ไปรับของ
จัดเก็บ
จัดเก็บ
จัดเก็บสิ่งของในโกดังที่ปลอดภัย
ส่งคืน
ส่งคืน
เจ้าหน้าที่จัดส่งสิ่งของคืน โดยแจ้งล่วงหน้าเพียง 24 ชั่วโมง
ข้อดีของ i-StoreGo
บริการรับ-จัดเก็บ-ส่งคืนแบบครบวงจร
เจ้าหน้าที่ขนย้ายมืออาชีพ
เจ้าหน้าที่ดำเนินการแพ็ก และขนย้ายมาจัดเก็บที่ห้องเก็บของส่วนตัว โดยที่ลูกค้าสามารถเรียกของคืนได้เมื่อต้องการ
ประเมินหน้างานฟรี
สำหรับลูกค้าที่ไม่แน่ใจว่าต้องการใช้พื้นที่ขนาดไหน เจ้าหน้าที่ i-StoreGo มีบริการประเมินหน้างานฟรี
อุปกรณ์แพ็กและจัดเก็บฟรี
ฟรีอุปกรณ์แพ็กและจัดเก็บ ได้แก่ แผ่นกันกระแทก ผ้าห่มกันกระแทกสำหรับขนย้าย กระดาษห่อ และกล่องใส่ของ
บริการถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์
เจ้าหน้าที่สามารถแยกและประกอบชิ้นส่วนได้
ระบบจัดการสินค้าออนไลน์
ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสิ่งของโดยข้อมูลทั้งหมดจะจัดเก็บเป็นรูปภาพพร้อมบาร์โค้ดผ่าน i-storeGo account
ประเมินขนาด
ฟรีถึงบ้าน
เก็บของส่วนตัวรูปแบบใหม่
เปรียบเทียบบริการเช่าพื้นที่เก็บของ
 Door To Door Storageห้องเก็บของแบบดั้งเดิม
รับ-ส่งถึงบ้าน
ช่วยแพ็กและถอดประกอบของ
ไม่ต้องเดินทาง
ราคาคุ้มค่า
มีวัสดุแพ็กให้
เข้า-ออกได้
ที่เก็บของสำหรับทุกคน
เพิ่มพื้นที่ในบ้าน
เก็บของในขณะรีโนเวทบ้าน
เก็บอุปกรณ์สำนักงาน
ย้ายที่อยู่อาศัย
เก็บเสื้อกันหนาว
เก็บเฟอร์นิเจอร์
เก็บเอกสารสำนักงาน
จัดระเบียบบ้าน
i-StoreGo Door to door mascot
ไม่แน่ใจว่าบริการ
เหมาะสำหรับคุณ?
avg response: 6 mins
ติดตามสิ่งของออนไลน์
ติดตามทรัพย์สินของคุณผ่านระบบจัดการที่จัดเก็บข้อมูล คุณสามารถ กำหนดเวลาการนัดหมาย ขยายสัญญา และติดตามรายการที่คุณเก็บไว้
Storage inventory
คำแนะนำ
How to prepare your items for long term storage?
How to prepare your items for long term storage?
How to prepare your items for long term storage? How to prepare your items for long term storage? How to prepare your items for long term storage? How to prepare your items for long term storage?
How to prepare your items for long term storage?
How to prepare your items for long term storage?
How to prepare your items for long term storage? How to prepare your items for long term storage? How to prepare your items for long term storage? How to prepare your items for long term storage?
How to prepare your items for long term storage?
How to prepare your items for long term storage?
How to prepare your items for long term storage? How to prepare your items for long term storage? How to prepare your items for long term storage? How to prepare your items for long term storage?