เช่าพื้นที่เก็บของ - BYSIZE | i-StoreGo Storage
เช่าพื้นที่จัดเก็บเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน และของใช้ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับคนที่รีโนเวทบ้าน ย้ายบ้าน และสำนักงานเช่าพื้นที่จัดเก็บเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน และของใช้ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับคนที่รีโนเวทบ้าน ย้ายบ้าน และสำนักงาน

เลือกประเภทพื้นที่เก็บ

การจัดเก็บประเภท BYSIZE คือบริการให้เช่าพื้นที่เก็บของ ตามปริมาณส่ิงของที่ต้องการจัดเก็บ เริ่มต้นตั้งแต่ขนาด 5 คิว
เหมาะสำหรับการเก็บของรีโนเวทบ้าน เก็บเฟอร์นิเจอร์ และเก็บของขนาดใหญ่จำนวนมาก 1 SQM = 2 CBM
รวมขนย้าย เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์แพ็ก ทางเรามีบริการเสริมในการแพ็กและถอดประกอบอีกด้วย
Storage size estimator
ไม่แน่ใจว่า
คุณต้องการขนาดใด
ช่วยฉันประเมิน
ราคาประมาณ
(ขั้นต่ำ เดือน)
บาท
เดือน
ฟรี อุปกรณ์แพ็ก
ฟรี 20,000 บาท ประกันภัย/สัญญา
จัดส่ง สองวัน
ฟรี สำรวจหน้างาน
รวม ขนย้าย

ขั้นตอนการบริการ
BYSIZE: เช่าพื้นที่เก็บของ

ให้เช่าพื้นที่เก็บของในกรุงเทพ

จอง

จองออนไลน์ BYSIZE เช่าพื้นที่เก็บของ ตามขนาดที่เหมาะสม ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์
จัดเก็บพร้อมบริการแพ็คของ

แพ็ก

ทีมงาน i-StoreGo ไปแพ็ก ถอดประกอบ เก็บเฟอร์นิเจอร์ เก็บของรีโนเวทบ้าน และขนย้ายสิ่งของของลูกค้าไปเก็บที่โกดังของเรา
เก็บของพร้อมบริการขนย้าย

จัดเก็บ

i-StoreGo เป็นผู้ดูแลสิ่งของของลูกค้าตลอดอายุสัญญาการจัดเก็บ โดยรายการสิ่งของจะถูกเพิ่มเข้าไปในระบบ
ส่งของคืนถึงบ้าน

ส่งคืน

ลูกค้าสามารถทำรายการเรียกของคืนหรือจัดเก็บอีกครั้งในระหว่างสัญญาได้ผ่านระบบ

คำถามที่พบบ่อย

บริการให้เช่าพื้นที่เก็บของ BYSIZE คืออะไร
บริการให้เช่าพื้นที่เก็บของ BYSIZE ของพื้นที่ คือ การจัดเก็บสิ่งของตามขนาดลูกบาศก์เซนติเมตร (CBM) โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้บริการขนย้ายและนำส่งคืนลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการโดยให้เจ้าหน้าที่ทำการห่อหุ้มสิ่งของหรือถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์ เหมาะสำหรับเก็บเฟอร์นิเจอร์ และเก็บของรีโนเวทบ้าน หากลูกค้าไม่ทราบขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บ สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ i-StoreGo ได้หรือสามารถนัดหมายวันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินสิ่งของได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทาง www.i-storego.com
สิ่งของประเภทไหนที่สามารถจัดเก็บได้บ้าง
ประเภทสิ่งของที่สามารถนำมาจัดเก็บ อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ต่าง ๆ เอกสารบัญชี อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน รถจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยไม่สามารถจัดเก็บสิ่งมีชีวิต สิ่งของที่ก่อให้เกิดการเน่าเสีย วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สารเคมีหรือสารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิด แบบฟอร์มแจ้งสิ่งของที่ต้องสำแดง คลิก
เงื่อนไขสัญญาขั้นต่ำในการใช้บริการ
บริการรับฝากสิ่งของเป็น BYSIZE มีเงื่อนไขสัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน
การบริการ i-StoreGo BYSIZE เหมาะสำหรับใคร
สำหรับลูกค้าที่ต้องการรีโนเวทบ้านหรืออาคารสำนักงานเก็บเฟอร์นิเจอร์เพื่อรอการย้ายบ้านหรือสำหรับเก็บของขนาดใหญ่และเก็บระยะยาว อาทิ เฟอร์นิเจอร์เก่า อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องออกกำลังกาย เป็นต้น ในระหว่างการจัดเก็บลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าออกพื้นที่
ต้องการลดขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บ สามารถคืนเงินได้หรือไม่
กรณีที่ลูกค้าเลือกขนาดพื้นที่ใหญ่เกินกว่าจำนวนสิ่งของที่ต้องการจัดเก็บ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเป็นเครติตให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถนำเครดิตดังกล่าวมาใช้บริการในครั้งถัดไป
วงเงินคุ้มครองความเสียหายจากการใช้บริการ
บริษัทฯ ได้ทำประกันคุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหาย หรือจากการขนย้ายที่ตรวจสอบแล้วว่าเกิดจากความผิดพลาดจากการดำเนินงานของทางบริษัทฯ โดยกำหนดวงเงินคุ้มครอง มูลค่า 20,000 บาท ต่อ 1 สัญญาบริการ ในกรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากระยะเวลาในการจัดเก็บ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครองความเสียหายดังกล่าว
i-StoreGo Door to door mascot
ไม่แน่ใจว่าคุณต้องการขนาดไหน?
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินขนาดพร้อมให้คำปรึกษาฟรี